НачалоКонтактиНовиниКалендарАнкетиКарта на сайта

ОБЩЕСТВЕНИ<br />ПОРЪЧКИ | Обществени поръчки-профил на купувача до 31.08.2016г. | Процедури провеждани по реда на ЗОП | Архив на Процедури 2013

Открита процедура по ЗОП - 00109-2013-0021
Изпълнение на услуга с предмет: ''Осъществяване на дейности за публичност по проект „Долината на Струма''

Открита процедура по ЗОП - 00109-2013-0020
"Възлагане на допълнителни строително-монтажни работи с цел изпълнение на проект "Ремонт и обрудване на СБАЛО "Св. Мина" гр. Благоевград"

Открита процедура по ЗОП - 00109-2013-0018
„Избор на изпълнител за изпълнение на дейности за осигуряване на информация и публичност в рамките на проект: „Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на община Благоевград чрез обучение в страната”

Открита процедура по ЗОП - 00109-2013-0016
„Зимно поддържане, снегопочистване и поддържане на общинската пътна мрежа/ІV –ти клас/ на територията на Община Благоевград"

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП - 00109-2013-0015
„Изпълнение на мерки за визуализация и осигуряване на информация и публичност в рамките на проект: „Зелена и достъпна градска среда в община Благоевград"

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП - 00109-2013-0014
„Упражняване на строителен надзор на строително–монтажни работи по проект: „Зелена и достъпна градска среда в община Благоевград” Обособена позиция №1: „Изпълнение на строителен надзор за обект: „Рехабилитация на улици и изграждане на велоалеи” и Обособена позиция №2: „Изпълнение на строителен надзор за обект:” Изграждане на паркове“, финансиран с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие”, регистрационен номер BG161PO001/1.4-09/2012/012, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”

Архив на Процедури 2013
Изпълнение на строителни и монтажни работи по проект : „Зелена и достъпна градска среда в община Благоевград. Обособена позиция №1 – Рехабилитация на улици и изграждане на велоалеи; Обособена позиция №2 – Изграждане на паркове

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП- 00109-2013-0009
„Избор на изпълнител за доставка на съдове за битови отпадъци и градски кошове за нуждите на Община Благоевград”

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП- 00109-2013-0008
Изпълнение на услуга с предмет: Обособена позиция 1: ''Kомплексна консултантска услуга за Изработване на туристически пакети в т.ч. изготвяне на стратегия за развитие, анализ на перспективните пазари, създаване на методология за избор и класификация на обектите и разработване на брандинг стратегия'' Обособена позиция 2: ''Публичност на проекта и маркетинг и реклама на създадените туристически продукти'' Обособена позиция 3: ''Осъществяване на дейности за публичност на проекта''

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП- 00109-2013-00006
“Доставка чрез закупуване на оборудване, съоръжения и обзавеждане” по проект „Изграждане на три броя ЦНСТ и едно Защитено жилище на територията на община Благоевград”, финансиран с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие”

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП- 00109-2013-00005
„Ремонт и благоустрояване на улици от уличната мрежа на община Благоевград както следва: “Ремонтна ул. “Иван Михайлов", ремонт на ул. ”Освобождение", ремонт на ул. “Велико Търново", ремонт на ул.”Асен Йотов", благоустрояване на ул. “Цар Иван Асен” и “Изграждане на кръгово кръстовище на бул.”Пейо Яворов” и пътя за с. Изгрев-гр. Благоевград”

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП- 00109-2013-00004
„Определяне на изпълнител за извършване на авариен ремонт и укрепване на мост над р. Благоевградска Бистирица на бул. „Св. Димитър Солунски”, гр. Благоевград”.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП- 00109-2013-00003
“Изпълнение на строително-монтажни работи в обект, намиращ се на територията на община Благоевград, град Благоевград в рамките на проект „Изграждане на три броя ЦНСТ и едно Защитено жилище на територията на община Благоевград"

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП- 00109-2013-00002
„Оценка на съответствието, извършване на строителен надзор и изготвяне на технически паспорти на обекти "

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП - 00109-2013-00001
„Работно проектиране и реконструкция на ГПСОВ и изграждане на водопровод и канализация по бул. „Пейо Яворов”, гр. Благоевград”, по две обособени позиции:

1 2 »  16 материала в 2 страници

100 години от освобождението на Горна Джумая

Видео/Фото галерия

Почетни граждани на община Благоевград

Личности, удостоени със званието "Почетен гражданин" на община Благоевград

Димитър Бербатов Димитър Бербатов
Бербатов Почетен гражданин на Благоевград

Свобода Бъчварова
Звание Почетен гражданин на Благоевград бе присъдено на писателката Свобода

Христо Велев Христо Велев
По предложение на Кмета, Общински съвет удостои Христо Велев със званието Почетен гражданин на Благоевград

Анкета

Какво бихте искали да се случи в община Благоевград?

РезултатиГласувай
Административен регистър Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК)
Контакти | Връзки | Карта на сайта | Site in English