НачалоКонтактиНовиниКалендарАнкетиКарта на сайта

ОБЩЕСТВЕНИ<br />ПОРЪЧКИ | Обществени поръчки-профил на купувача до 31.08.2016г. | Избор на изпълнител по реда на глава 8 от ЗОП - ПУБЛИЧНА ПОКАНА | Архив публ. покана 2013

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С УНИКАЛЕН КОД 9024190
„Осигуряване на охранителни услуги чрез СОТ на обекти на Община Благоевград, като има за цел осигуряване на охрана на недвижимо имущество, собствено или експлоатирано от Община Благоевград, с цел постигане на сигурност.”

Архив публ. покана 2013
„Монтаж на оборудване и изграждане на външни ел. връзки на ТП захранващ СБАЛО „Св. Мина“ - гр. Благоевград“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С УНИКАЛЕН КОД 9024038
Целта на настоящата обществена поръчка е сключване на договор с Изпълнител за осъществяване на събития във връзка с популяризиране на дестинацията Благоевград, Симитли и Кочериново сред туристическия бизнес и обществеността по проект „Долината на Струма”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С УНИКАЛЕН КОД 9024036
“Осъществяване на одит по време на изпълнение на проект „Изграждане на три броя ЦНСТ и едно Защитено жилище на територията на община Благоевград”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С УНИКАЛЕН КОД 9023848
„Приют за безстопанствени животни” в имот 000667, м. Поището, землището на с. Церово, община Благоевград.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С УНИКАЛЕН КОД 9023449
“Изготвяне на технически паспорти на сградите на Междуучилищен център за трудово-политехническо обучение и Камерна опера - гр. Благоевград по проект: "Инвестиции в бъдещето на община Благоевград", Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/003, който се осъществява с финансовата помощ на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г.” Очакваните резултати от изпълнението на настоящата поръчка са следните: Изготвени технически паспорти съгласно изискванията на Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите за Междуучилищен център за трудово-политехническо обучение и сградата на Камерна опера – Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С УНИКАЛЕН КОД 9023050
„Приют за безстопанствени животни” в имот 000667, м. Поището, землището на с. Церово, община Благоевград.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С УНИКАЛЕН КОД 9022849
„Доставка и монтаж на учебно-техническо битово оборудване и инструменти- съгласно Техническа спецификация № 2, за нуждите на Благоевградска професионална гимназия“.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С УНИКАЛЕН КОД 9022629
„Приют за безстопанствени животни” в имот 000667, м. Поището, землището на с. Церово, община Благоевград.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С УНИКАЛЕН КОД 9022127
„Доставка и монтаж на обзавеждане, учебно оборудване, инструменти, компютърни устройства и таблети за нуждите на Благоевградска професионална гимназия“ по обособени позиции“.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С УНИКАЛЕН КОД 9021826
“Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност на сградите на Междуучилищен център за трудово-политехническо обучение и Камерна опера - гр. Благоевград по проект: "Инвестиции в бъдещето на община Благоевград"

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С УНИКАЛЕН КОД 9021631
“Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност на сградите на Междуучилищен център за трудово-политехническо обучение и Камерна опера - гр. Благоевград по проект:"Инвестиции в бъдещето на община Благоевград"

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С УНИКАЛЕН КОД 9021091
„Ремонт на покрив на учебна сграда №3 на Благоевградска Професионална гимназия”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С УНИКАЛЕН КОД 9020638
„Създаване на кадастрална карта и кадастрален регистър на територията на с. Еленово, махала „Ревалска”, община Благоевград”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С УНИКАЛЕН КОД 9020499
"Избор на изпълнител за осъществяване на одит по проект „Ремонт и оборудване СБАЛО „Свети Мина“ – Благоевград” в изпълнение на проект „Ремонт и оборудване на СБАЛО „Свети Мина” - Благоевград”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие”, Договор № BG161РО001/1.1-11/2011/003.

1 2 3 »  44 материала в 3 страници

100 години от освобождението на Горна Джумая

Видео/Фото галерия

Почетни граждани на община Благоевград

Личности, удостоени със званието "Почетен гражданин" на община Благоевград

Димитър Бербатов Димитър Бербатов
Бербатов Почетен гражданин на Благоевград

Списък Почетен гражданин на Благоевград

Руска Стоименова Руска Стоименова
Руска Стоименова стана Почетен гражданин на Благоевград

Анкета

Какво бихте искали да се случи в община Благоевград?

РезултатиГласувай
Административен регистър Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК)
Контакти | Връзки | Карта на сайта | Site in English