НачалоКонтактиНовиниКалендарАнкетиКарта на сайта

ОБЩЕСТВЕНИ<br />ПОРЪЧКИ | Обществени поръчки-профил на купувача до 31.08.2016г. | Избор на изпълнител по реда на глава 8 от ЗОП - ПУБЛИЧНА ПОКАНА | Архив публ. покани 2012

Публични покани 2012

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код 9010641
Монтаж, ремонт и поддръжка на пътни знаци, светофарни уредби и други елементи като предпазни парапети и всякакво друго крайулично и крайпътно оборудване, свързано с организацията и безопасността на движението на територията на община Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код 9010640
Поддръжка осветлението на площадното и подплощадното пространство на пл. “Георги Измирлиев” и поддържане на фонтанни инсталации на два басейна на пл. “Георги Измирлиев” и на фонтан, водна завеса и каскада в подплощадното пространство, както и поддържане фонтана на пл. “Христо Ботев” в гр. Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код 9010287
Извършване на текущ одит на инвестиционен проект „Реконструкция на ГПСОВ – гр. Благоевград и изграждане на канализация и водопровод по бул.„Пейо Яворов, гр. Благоевград”, в съответствие с изискванията на ОП “Околна среда 2007-2013 г.”

Публична покана с уникален номер 9007647
Разпространение на информация и публичност по време на изпълнение на проект „Учим и се забавляваме заедно" чрез изработка, включително дизайн, предпечат и печат на плакати, покани и листовки. Изработка и монтаж на табла за изложба на детски рисунки.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код 9007602
“Ремонт на водопровод и канализация в с. Логодаж, община Благоевград"

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код 9007538
“Осъществяване на одит по време на изпълнение на проект : "Мерки за предотвратяване на наводнения чрез корекция на дерета през с. Еленово, община Благоевград". Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-06/2010/016/03.06.2011г., който се осъществява с финансовата помощ по ОПРР на МРРБ.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код 9007446
“Изграждане на водопровод и канализация в с. Логодаж, община Благоевград".

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код 9006097
„Изграждане на парк в квартал “Еленово” 1, гр. Благоевград -ІІ етап:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код 9005555
Избор на изпълнител за извършване на услугата – Организиране и провеждане на официална церемония по откриване на Областен информационен център

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код 9004883
"Ремонт на асфалтова настилка- полагане на нов износващ пласт плътен асфалтобетон по улица "Св. Димитър Солунски" гр. Благоевград в участъка от ул. "Васил Левски до ул. "Яне Сандански/ул. "Броди"

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код 9004740
”Избор на изпълнител за извършване на услугата - строителен надзор на обект: “Изпълнение на строително-монтажни работи в обекти, намиращи се на територията на община Благоевград, град Благоевград в рамките на проект „Изграждане на три броя ЦНСТ и едно Защитено жилище на територията на община Благоевград”финансиран с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие”, регистрационен номер BG161PO001/1.1-12/2011/040.

Архив публ. покани 2012
„Актуализиране на два броя тръжни документации и изработване на един брой нова тръжна документация за избор на изпълнители по проект „Реконструкция на ГПСОВ – гр. Благоевград и изграждане на канализация и водопровод по бул. „Пейо Яворов”, гр. Благоевград”, финансиран с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, регистрационен номер DIR-51011116-C002, Процедура с референтен №: BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.” както следва: 1. Актуализиране на тръжна документация за избор на изпълнители по обособени позиции: a. Първа обособена позиция - Работно проектиране и реконструкция на ГПСОВ – инженеринг; b.Втора обособена позиция - Изграждане на водопровод и канализация по бул. „Пейо Яворов” 2. Актуализиране на тръжна документация за избор на изпълнители по обособени позиции: a. Първа обособена позиция - Оценка на съответствието, строителен надзор и изготвяне на технически паспорт за договора „Работно проектиране и реконструкция на ГПСОВ” – инженеринг; b. Втора обособена позиция - Оценка на съответствието, строителен надзор и изготвяне на технически паспорт за договора „Изграждане на водопровод и канализация по бул. „Пейо Яворов”; 3. Изработване на тръжна документация за избор на изпълнител за оказване на Техническа помощ на Звено за изпълнение на проекта.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код 9004653
„Изграждане на сградни газови инсталации на детски и социални заведения на територията на община Благоевград” както следва: 1. Изграждане на сградна газова инсталация на Заведение за социални услуги -Дневен център за лица с увреждания” с адрес гр. Благоевград, ул. “Скаптопара” № 26 2. Изграждане на сградна газова инсталация на Детска ясла №3 с адрес гр. Благоевград, ул. “Тодор Александров № 3. 3. Изграждане на сградна газова инсталация на Детска ясла №9” с адрес гр. Благоевград, ул. “Скаптопара” № 26. 4. Изграждане на сградна газова инсталация на Целодневна детска градина №4 с адрес гр. Благоевград, ул. „Менча Кърничева” №39. 5. Изграждане на сградна газова инсталация на Целодневна детска градина №10 с адрес гр. Благоевград, ул. „Стоимен Календерски” №15.. 6. “Изграждане на сградна газова инсталация на Целодневна детска градина №12 с адрес гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров” №47.” 7. “Изграждане на сградна газова инсталация на Обединено детско заведение №1” с адрес гр. Благоевград, ул. „Евтим Драганов” №17.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код 9004627
”Избор на изпълнител за извършване на услугата - строителен надзор по проект „Междусекторни услуги за ранно детско включване за деца от 0 до 7 години в община Благоевград”

1 2 3 »  40 материала в 3 страници

100 години от освобождението на Горна Джумая

Видео/Фото галерия

Почетни граждани на община Благоевград

Личности, удостоени със званието "Почетен гражданин" на община Благоевград

Димитър Бербатов Димитър Бербатов
Бербатов Почетен гражданин на Благоевград

Георги Гайдарджиев Георги Гайдаржиев
Георги Гайдаржиев Почетен гражданин на Благоевград

Христо Велев Христо Велев
По предложение на Кмета, Общински съвет удостои Христо Велев със званието Почетен гражданин на Благоевград

Анкета

Какво бихте искали да се случи в община Благоевград?

РезултатиГласувай
Административен регистър Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК)
Контакти | Връзки | Карта на сайта | Site in English