НачалоКонтактиНовиниКалендарАнкетиКарта на сайта

ОБЩЕСТВЕНИ<br />ПОРЪЧКИ | Обществени поръчки-профил на купувача до 31.08.2016г. | Избор на изпълнител по реда на глава 8 от ЗОП - ПУБЛИЧНА ПОКАНА | Архив публ. покана 2015

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С УНИКАЛЕН КОД 9049047, ВАЛИДНА ДО 28.12.2015 г.
“Доставка, монтаж и демонтаж на коледна украса на територията на Община Благоевград”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С УНИКАЛЕН КОД 9049027, ВАЛИДНА ДО 28.12.2015 г.
„Информиране и публичност” по проект „Създаване на звено „Център за услуги в домашна среда” към Домашен социален патронаж – Благоевград за предоставяне на интегрирани социални услуги за лица над трудоспособна възраст и лица в неравностойно положение” Договор BG05M9OP001-2.002-0070-C001 по обособени позиции:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С УНИКАЛЕН КОД 9048981, ВАЛИДНА ДО 23.12.2015 г.
“Доставка на оборудване за детски градини и детски ясли на Община Благоевград"

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С УНИКАЛЕН КОД 9048726, ВАЛИДНА ДО 16.12.2015 г.
“Доставка на дълготрайни материални активи и стопански инвентар за детските градини и детските ясли на община Благоевград по обособени позиции:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С УНИКАЛЕН КОД 9047443, ВАЛИДНА ДО 18.11.2015 г.
“Застраховане на движимо и недвижимо имущество и моторни превозни средства, собственост на Община Благоевград по обособени позиции:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С УНИКАЛЕН КОД 9046421, ВАЛИДНА ДО 14.10.2015 г.
„Избор на изпълнител относно създаване и изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри по обособени позиции:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С УНИКАЛЕН КОД 9045996, ВАЛИДНА ДО 29.09.2015 г.
Застраховане на движимо и недвижимо имущество и моторни превозни средства, собственост на Община Благоевград по обособени позиции:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С УНИКАЛЕН КОД 9045896, ВАЛИДНА ДО ....... ОТТЕГЛЕНА НА 15.09.2015 г.
Застраховане на движимо и недвижимо имущество и моторни превозни средства, собственост на Община Благоевград по обособени позиции:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С УНИКАЛЕН КОД 9045842, ВАЛИДНА ДО 18.09.2015 г.
Обектът на настоящата обществена поръчка e свързан с „Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителна услуга за обмен на данни от и до Интернет пространството"

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С УНИКАЛЕН КОД 9044873, ВАЛИДНА ДО 26.08.2015 г.
“Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Бюджетна дейност „Спортни имоти“ – Благоевград.”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С УНИКАЛЕН КОД 9044783, ВАЛИДНА ДО 21.08.2015 г.
Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Общинска администрация-Благоевград по обособени позиции

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С УНИКАЛЕН КОД 9044513, ВАЛИДНА ДО 13.08.2015 г.
Ремонт на помещения – общинска собственост, находящи се на адрес: ул. „Христо Смирненски” №5, ет. 1, гр. Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С УНИКАЛЕН КОД 9044445, ВАЛИДНА ДО 12.08.2015 г.
"Ремонт на Целодневни детски градини, Обединени детски заведения и Дневни детски ясли"

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С УНИКАЛЕН КОД 9044439, ВАЛИДНА ДО 12.08.2015 г.
ИЗМЕНЕНИЕ НА ИПГВР НА ГР. БЛАГОЕВГРАД

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С УНИКАЛЕН КОД 9044321, ВАЛИДНА ДО 06.08.2015 г.
“Ремонт на пътища на земна основа в малките населени места на територията на община Благоевград“

1 2 3 »  44 материала в 3 страници

100 години от освобождението на Горна Джумая

Видео/Фото галерия

Почетни граждани на община Благоевград

Личности, удостоени със званието "Почетен гражданин" на община Благоевград

Христо Велев Христо Велев
По предложение на Кмета, Общински съвет удостои Христо Велев със званието Почетен гражданин на Благоевград

Костадин Руйчев Костадин Руйчев
Костадин Руйчев бе избран за Почетен гражданин на Благоевград

Георги Гайдарджиев Георги Гайдаржиев
Георги Гайдаржиев Почетен гражданин на Благоевград

Анкета

Какво бихте искали да се случи в община Благоевград?

РезултатиГласувай
Административен регистър Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК)
Контакти | Връзки | Карта на сайта | Site in English