НачалоКонтактиНовиниКалендарАнкетиКарта на сайта

ОБЩЕСТВЕНИ<br />ПОРЪЧКИ | Обществени поръчки-профил на купувача до 31.08.2016г. | Избор на изпълнител по реда на глава 8 от ЗОП - ПУБЛИЧНА ПОКАНА | Публична покана 2016

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С УНИКАЛЕН КОД 9054176, ВАЛИДНА ДО 15.07.2016 г.
Доставка на офис техника - компютърни конфигурации, преносими компютри и периферни устройства за нуждите на Общинска администрация - Благоевград

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С УНИКАЛЕН КОД 9053843, ВАЛИДНА ДО 30.06.2016 г.
Доставка на хигиенни материали за нуждите на Общинска администрация-Благоевград

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С УНИКАЛЕН КОД 9053788, ВАЛИДНА ДО 28.06.2016 г.
Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Общинска администрация-Благоевград

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С УНИКАЛЕН КОД 9053566, ВАЛИДНА ДО 23.06.2016 г.
„Монтаж, ремонт и поддръжка на пътни знаци, светофарни уредби и други елементи, като предпазни парапети и всякакво друго крайулично и крайпътно оборудване, свързано с организацията и безопасността на движението на територията на община Благоевград“

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С УНИКАЛЕН КОД 9053463, ВАЛИДНА ДО 16.06.2016 г.
„Поддръжка осветлението на площадното и подплощадното пространство на пл. „Георги Измирлиев“ и поддържане на фонтанни инсталации на два басейна на пл. „Георги Измирлиев“ и на фонтан, водна завеса и каскада в подплощадното пространство, както и поддържане фонтана на пл. „Христо Ботев“ в гр. Благоевград“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С УНИКАЛЕН КОД 9052551, ВАЛИДНА ДО 25.04.2016 г.
„Организиране и провеждане на публични информационни събития, събития за работа с медии и на общи инициативи на мрежата на Областен информационен център – Благоевград в изпълнение на дейностите по проект:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С УНИКАЛЕН КОД 9052496, ВАЛИДНА ДО 21.04.2016 г.
“Избор на изпълнител за извършване на прединвестиционно проучване в областта на интегрирания градски транспорт в Община Благоевград”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С УНИКАЛЕН КОД 9052253, ВАЛИДНА ДО 21.04.2016 г.
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 4, Т. 2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Осигуряване на информация, публичност и информационни материали по проект „ Функциониране на Областен информационен център в Община Благоевград”,

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С УНИКАЛЕН КОД 9051690, ВАЛИДНА ДО 04.04.2016 г.
„Поддръжка на уличното осветление на територията на Община Благоевград“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С УНИКАЛЕН КОД 9051430, ВАЛИДНА ДО 28.03.2016 г.
„Възстановяване и ремонт на тротоарни настилки по уличната мрежа на община Благоевград”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С УНИКАЛЕН КОД 9051427, ВАЛИДНА ДО 28.03.2016 г.
„Възстановяване на асфалтобетонови улични настилки по уличната мрежа на територията на Община Благоевград”.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С УНИКАЛЕН КОД 9050906, ВАЛИДНА ДО 14.03.2016 г.
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 4, Т. 2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Информационно обезпечаване и визуализация на проект: „Нови хоризонти пред децата и младежите с увреждания от Дневен център „Зорница”, гр. Благоевград",

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С УНИКАЛЕН КОД 9050210, ВАЛИДНА ДО 18.02.2016 г.
„Обучения на служители, работещи в Дневен център „Зорница”

Публична покана 2016

100 години от освобождението на Горна Джумая

Видео/Фото галерия

Почетни граждани на община Благоевград

Личности, удостоени със званието "Почетен гражданин" на община Благоевград

Христо Велев Христо Велев
По предложение на Кмета, Общински съвет удостои Христо Велев със званието Почетен гражданин на Благоевград

Георги Гайдарджиев Георги Гайдаржиев
Георги Гайдаржиев Почетен гражданин на Благоевград

Свобода Бъчварова
Звание Почетен гражданин на Благоевград бе присъдено на писателката Свобода

Анкета

Какво бихте искали да се случи в община Благоевград?

РезултатиГласувай
Административен регистър Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК)
Контакти | Връзки | Карта на сайта | Site in English