НачалоКонтактиНовиниКалендарАнкетиКарта на сайта

АДМИНИСТРАТИВНИ <br />УСЛУГИ | Услуги по данъци и такси

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НОТАРИУСИТЕ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО ЧЛ. 87, АЛ.10 ОТ ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ЗАПОВЕДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, В КОИТО Е ОРГАНИЗИРАНО СМЕОТСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.14 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ

ИЗДАВАНЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТПИСВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.17А, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.17, АЛ.2, Т.6 OT НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.21, Т.1 ОТ НОАМТЦУ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ТАКСА ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЪЛЖИМ И ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВО

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 49, АЛ. 3 ОТ ЗМДТ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ПРИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.54 ПО ЗМДТ ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА ЛЕК АВТОМОБИЛ

1 2 »  30 материала в 2 страници

100 години от освобождението на Горна Джумая

Видео/Фото галерия

Почетни граждани на община Благоевград

Личности, удостоени със званието "Почетен гражданин" на община Благоевград

Списък Почетен гражданин на Благоевград

Костадин Ангов Костадин Ангов
Със званието „Почетен гражданин на Благоевград“ инж. Костадин АНГОВ беше удостоен с решение на Общинския съвет

Димитър Бербатов Димитър Бербатов
Бербатов Почетен гражданин на Благоевград

Анкета

Какво бихте искали да се случи в община Благоевград?

РезултатиГласувай
Административен регистър Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК)
Контакти | Връзки | Карта на сайта | Site in English