ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ „КАДАСТЪР, РЕГУЛАЦИЯ И ЗЕМЕРАЗДЕЛЯНЕ“ В ОТДЕЛ „КАДАСТЪР, РЕГУЛАЦИЯ И ЗЕМЕРАЗДЕЛЯНЕ“, ДИРЕКЦИЯ „АРХИТЕКТУРА И УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ“ В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД