ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН ПОДБОР ЗА ЗДРАВНИ МЕДИАТОРИ