РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ „КАДАСТЪР, РЕГУЛАЦИЯ И ЗЕМЕРАЗДЕЛЯНЕ“