ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ "АРХИТЕКТУРА И ПРОЕКТИРАНЕ" В ОТДЕЛ "АРХИТЕКТУРА И ПРОЕКТИРАНЕ", ДИРЕКЦИЯ "АРХИТЕКТУРА И УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ" В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД