СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ „АРХИТЕКТУРА И ПРОЕКТИРАНЕ“, ОТДЕЛ „АРХИТЕКТУРА И ПРОЕКТИРАНЕ“, ДИРЕКЦИЯ „АРХИТЕКТУРА И УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ“ В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД