СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ, ЗАЯВИЛИ УЧАСТИЕ В ПОДБОР НА СЛУЖИТЕЛИ НА ДЛЪЖНОСТ "СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"