Съобщение с изх. № АП-0107-151/20.11.2023 г. от Главния архитект на Община Благоевград