ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД 2021-2027

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД 2021-2027

event-single-main-image
Начална дата16 декември, 2021icon
Крайна датаicon
  • План за интегрирано развитие на Община Благоевград - изтегли от тук

  • Приложения към Плана за интегрирано развитие

  1. Приложение 1 - Мерки в програмата за реализация         

  2. Приложение1А - индикативен списък на важни за общината проекти               

  3. Приложение 3 - Матрица на индикаторите 

  4. Анализ на получените формуляри от проведеното проучване

  5. Решение БД-ЕО-02/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

  • Презентаци на Плана за интегрирано развитие на Община Благоевград - изтегли от тук