ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

event-single-main-image
Начална дата08 януари, 2019icon
Крайна датаicon

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Считано от 25 май 2018 г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

Регламентът урежда правата и задълженията по защита на личните данни на физическите лица от всички държави-членки на Европейския съюз.

Община Благоевград в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, ал. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 осъществява дейността по събиране, обработване и съхранение на лични данни в съответствие с Регламента и Закона за защита на личните данни.

 

►ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ - ВИЖ ТУК

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ - ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ - ВИЖ ТУК

►ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД - ВИЖ ТУК

►УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА РАБОТА - ВИЖ ТУК

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ - КОНТРОЛ НА ДОСТЪП - ВИЖ ТУК

  ►ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ – ОБЩИНСКИ ПАРКИНГ ЗАД ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „Н. ВАПЦАРОВ“ БЛАГОЕВГРАД – ВИЖ ТУК

  ►УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ - ВИЖ ТУК

 

 

Информация относно Администратора на лични данни:

Наименование: Община Благоевград Седалище и адрес на управление: пл. „Георги Измирлиев“ № 1, гр. Благоевград  2700, телефон: 073 86 77 03, web site: https://www.blagoevgrad.bg/

 

Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни:

 

Име: адв. Кристиян Спириев

Данни за кореспонденция:

пл. „Георги Измирлиев“ № 1

гр. Благоевград  2700

телефон: 0898 590 113

e-mail: kristiyanspiriev@gmail.com